facebook

Годишни доклади на НБУ

Годишен доклад 2020/2021 година

 

30-годишнината

 

Нов български университет през академичната 2020/2021 година

Годишен доклад

 

© Издателство на Нов български университет, 2022

Отговорен редактор: д-р Георги Текев, gtekev@nbu.bg

Текст и съставителство: д-р Веселина Василева, vvassileva@nbu.bg

Снимки: Косьо Хаджигенчев

ISSN: 2603-3348

 

Изявления

 

Нов български университет 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Академичната 2020/2021 година в НБУ 

 

Образователна дейност

 

Бакалавърски програми

Магистърски програми

Докторски програми

Надграждащо, професионално и продължаващо обучение

 

Студенти и постижения

 

Кандидат-студенти

Студенти

Алумни

Кариерно развитие

 

Академичен състав, административен състав и научноизследователски проекти

 

Преподаватели

Административен състав

Научноизследователска и творческа дейност

Проектна и международна дейност

 

Издателска дейност и Библиотека

 

Издателска дейност

Библиотека

 

Университетска среда и информационни технологии

 

Материална среда

Информационни технологии и eлектронни комуникации

 

Дарители

 

Университетски събития и публичен образ

 

Събития и факти от университетския живот

Медиите за НБУ

 

Финансов отчет